Tomtefeste – andre festeforhold

Dette kurset tar for seg de sentrale reglene innenfor feste til næringsformål. Foredragsholder er Thomas Andersen.

Meld meg på

Timer

2 juridiske timer / 2 eiendomstimer

Fagområde

Publisert: 22. feb. 2021

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 000 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Målet med kurset er å gjennomgå de sentrale reglene og dommene som gjelder feste til næringsformål. 

Lovgivers målsetning med tomtefesteloven var å lage en enkel, oversiktelig lov hvor fester og bortfester selv skulle kunne avklare sine rettslige posisjoner – uten bruk av advokater eller jurister. Men, tomtefeste har utløst mange juridiske spørsmål og det gjenstår flere uløste spørsmål. Det er derfor behov for en rekke avklaringer – særlig innenfor næringsfeste. Med formål om å skape klarhet, vil kurset ta for seg de sentrale reglene innenfor feste til næringsformål.

 ___

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for advokater og jurister som arbeider med tomtefeste og for deg som trenger en innføring i dette rettsfeltet.

Leksjoner

Leksjon 1: Tema for foredraget Advokat Thomas Andersen,
Brækhus Advokatfirma DA, Oslo

Leksjon 2: Hva er feste til næring?
Leksjon 3: Festetid, regulering av festeavgift og festers råderett
Leksjon 4: Avvikling av tomtefeste

Når skal bortfester overta byggene?

Leksjon 5: Vederlagsreglene ved avvikling

Foredragsholdere

Praktisk informasjon

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares.

Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement.

Publisert: 22. feb. 2021

Kontaktpersoner

Tingsrett

JUS tilbyr "Det årlige tingsrettskurset" hver vinter. Kurset har faste poster som oppdatering av rettspraksis samt gjennomgang av endringer i lover, forskrifter med mer. Her behandles også aktuelle problemstillinger, som er viktige for deg som arbeider med tingsrett og tilliggende områder. Vi tilbyr også hvert år et innføringskurs i jordskifte.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post tol@jus.no eller mobil 92211266.


Mer informasjon om fagutvalget