Tomtefeste – bolig og fritid

Velkommen til dette e-kurset i tomtefeste! Her vil Thomas Andersen gjennomgå de viktigste bestemmelsene i tomtefesteloven, med sikte på reglene om bolig og fritidsfeste.

 

Meld meg på

Timer

1 juridisk time / 1 eiendomstime

Fagområde

Publisert: 5. mai. 2020

Ajourført: 29. jan. 2020

Kursavgift

Medlemmer: 900 NOK ekskl. mva.

Andre: 1 450 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Her vil du få en gjennomgang av de sentrale reglene og de viktigste dommene innenfor dette området.
Dette kurset er relevant for alle jurister og advokater som arbeider med tomtefeste, og for deg som trenger en innføring i rettsfeltet.

Lovgivers målsetning var at tomtefeste skulle være så enkelt og oversiktlig at fester og bortfester kunne avklare sine rettslige posisjoner, uten bruk av jurister. Men, tomtefeste har utløst mange juridiske spørsmål. Med formål om å skape klarhet, vil kurset ta for seg de viktigste reglene i tomtefesteloven.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Jurister og advokater som allerede arbeider med tomtefeste, og for deg som trenger en innføring i rettsfeltet.

Leksjoner

Leksjon 1 – Kursoversikt Advokat Thomas Andersen,
Brækhus Advokatfirma DA, Oslo

Leksjon 2 – Hva er feste til bolig- og fritidsformål? I
Leksjon 3 – Hva er feste til bolig- og fritidsformål? II

 • Eksempler på reaksjoner på EMDs avgjørelser om festers rett til forlengelse på samme vilkår.
Leksjon 4 – Hva er feste til bolig- og fritidsformål? III

 • Lov og regelverk
Leksjon 5 – Hva er feste til bolig- og fritidsformål? IIII

 • Bolig- og fritidsfeste eller næringsfeste?
 • Bærums-Hus-dommen
 • Bardu JFF-dommen
Leksjon 6 – Festers råderett i festetiden
Leksjon 7 – Festetid

 • Rullerende festeavtaler
Leksjon 8 – Lindheim-dommen
Leksjon 9 – Regulering av festeavgift

 • Lovens hovedregel
 • Engangsløftet
Leksjon 10 – Festers rett til forlengelse
Leksjon 11 – Festers rett til innløsning

 • Tidsbestemte festeavtaler
 • Tidsubestemte festeavtaler
 • Rullerende festeavtaler
Leksjon 12 – Hvordan fastsette råtomtverdi – prinsippene for verdsettelse
Leksjon 13 – Gjennomføring av innløsning

 • Ulike praktiske forhold

Foredragsholdere

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på opptakstidpunkt, 29. januar 2020.
Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres.

Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato.

Publisert: 5. mai. 2020

Ajourført: 29. jan. 2020

Kontaktpersoner

Tingsrett

JUS tilbyr "Det årlige tingsrettskurset" hver vinter. Kurset har faste poster som oppdatering av rettspraksis samt gjennomgang av endringer i lover, forskrifter med mer. Her behandles også aktuelle problemstillinger, som er viktige for deg som arbeider med tingsrett og tilliggende områder. Vi tilbyr også hvert år et innføringskurs i jordskifte.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post tol@jus.no eller mobil 92211266.


Mer informasjon om fagutvalget