Utbyggingsavtaler

Etter å ha sett dette e-kurset vil du ha en grunnleggende forståelse av utbyggingsavtaler og tilknyttet regelverk, slik som rekkefølgebestemmelser og opparbeidelsesplikten i plan- og bygningsloven.

 

Meld meg på

Timer

2 juridiske timer / 2 eiendomstimer

Fagområde

Publisert: 28. okt. 2019

Ajourført: 28. okt. 2019

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 000 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kan kommunen kreve at det inngås utbyggingsavtaler? Og hva hvis utbygger stiller påkravsgaranti i forbindelse med utbyggingsavtalen – er rekkefølgebestemmelsene så oppfylt? I utbyggingsavtaler møter du offentlig rett (plansiden) og privatrett (avtalesiden); en ekte hybrid. Du skal beherske begge deler uansett om du representerer kommunen eller utbyggeren. Dette kurset gir deg et godt grunnlag til å arbeide med utbyggingsavtaler og være forberedt på de situasjoner du skal ta stilling til underveis i prosessen. 

Etter endt kurs vil du ha en grunnleggende forståelse av utbyggingsavtaler og tilknyttet regelverk, slik som rekkefølgebestemmelser og opparbeidelsesplikten i plan- og bygningsloven.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

 

Hvem passer kurset for?

Dette e-kurset er primært rettet mot advokater, men passer også for andre som arbeider innenfor feltet, og særlig for deg som arbeider i kommunen med å forhandle utbyggingsavtaler, på vegne av kommunen.

Leksjoner

Leksjon 1 – Innledning

 • En avtale mellom kommunen og grunneier/utbygger
 • Hvorfor inngås utbyggingsavtaler
 • En hybrid, delvis avtale og delvis offentlig forvaltning
 • Saksbehandlingsregler: Forutsigbarhetsvedtak, oppstart av forhandlinger, offentlig ettersyn og kunngjøring
Advokat, Tone Gjertsen,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

Leksjon 2 – Den generelle opparbeidelsesplikten

 • Pbl. § 18-1 gjelder alle eiendommer
 • «Til og langs eiendommen»
 • Lovens bredde- og dimensjonsbegrensninger
 • Kvalitetskrav/standard på infrastrukturen
 • Sammenhengen med refusjon, ekspropriasjon og utbyggingsavtaler
Leksjon 3 – Rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan

 • Kort om reguleringsplanlegging og bakgrunn for rekkefølgekrav
 • Pbl. § 12-7 og grensene for hva det kan gis bestemmelser om
 • Nærmere om saklig sammenheng og planfaglig nødvendig
 • Kvalitetskrav/standard på infrastrukturen 
 • Noen eksempler
Leksjon 4 – Litt om refusjon og ekspropriasjon

 • Summarisk innføring i tvungen kostnadsdeling
 • Summarisk innføring i ekspropriasjon til gjennomføring av infrastruktur
Leksjon 5 – Utbyggingsavtaler – generelt

 • Partene
 • Hva kan det inngås avtaler om og typiske tema for avtaler
 • Områdemodeller
 • Besørge og bekoste
 • Anleggsbidrag (kontantbidrag og/eller realytelse) 
Leksjon 6 – Utbyggingsavtaler – nærmere om nødvendighets- og forholdsmessighetsbegrensningen

 • Pbl. § 17-3 nødvendig og forholdsmessig
 • Hva er kommunens bidrag og dets betydning for hvor mye som kan forventes av utbygger
Leksjon 7 – Utbyggingsavtaler – to eksempler

 • Nytt kryss i Søgne
 • Opprustning av sentrum i Sandnes
Leksjon 8 – Utvalgte tema

 • Forbudet mot utbyggingsavtaler om sosial infrastruktur
 • Mva-avtaler
 • Håndtering av «gratispassasjerer»
Leksjon 9 – Pågående rettsprosesser

 • Selvaag-dommen
 • Tullin-dommen
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på opptakstidpunkt, 28. oktober 2019.
Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato. 

Publisert: 28. okt. 2019

Ajourført: 28. okt. 2019

Bygnings- og reguleringsrett

Hver høst arrangerer vi «Det årlig plan- og bygningsrettskurset» som holdes i Bergen eller en av de større byene i Norge. Vi tilbyr også innføringskurs i bygningsrett og planlegging etter plan- og bygningsloven og e-kurs i aktuelle temaer på dette rettsområdet. I tillegg legges det opp til temakurs som følger rettsutviklingen på fagområdet. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober