Voldgiftsdommerutdanningen

JUS tilbyr denne utdanningen i samarbeid med Danske Advokater, Dansk Forening for Voldgift, Voldgiftsinstituttet, Den norske Advokatforeningen og ICC i Paris.

Alternativ tvisteløsning

Svært mange saker kan løses utenfor rettsapparatet. Ofte vil dette gi hurtigere, billigere og bedre løsninger for partene. Under fagområdet "Alternativ tvisteløsning" er våre kurs om mekling, voldgift og andre tvisteløsningsmekanismer. samlet. Meklingsutdanningen tilbys hver høst og Voldgiftsdommerutdanningen holdes ca annet hvert år. Kurs i forhandling finner du under "Forhandling" som er et eget område.

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil: 922 11 266


Mer informasjon om fagutvalget

Andre aktuelle kurs