Webinar: Compliance – grunnleggende metodikk og rettslige rammer

For deg som ønsker en god innføring eller oppfriskning i grunnleggende complianceemner.

Meld meg på

Tid

6. apr.

Påmeldingsfrist: 5. apr.

Timer

3 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 2 100 NOK

Andre: 2 600 NOK

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset er særlig godt egnet for deg som er ny i compliance eller som ønsker en innføring eller oppdatering i sentrale compliance-relaterte emner.

Kurset har som formål å gi deltakerne kjennskap til ulike perspektiver på compliance-rollen og hvilke krav og forventninger som stilles til compliance-ansvarlige. Deltakerne vil også få kjennskap til de viktigste rettslige rammene for compliance samt praktisk rettet kunnskap om hvordan man kan bygge et godt complianceprogram gjennom å operasjonalisere og implementere compliance i virksomheten. 

Hvem passer kurset for?

Compliance officers, advokater, rådgivere, advokatfullmektiger eller andre som ønsker en innføring eller oppdatering i sentrale compliance-relaterte emner.

Program

14:30 Registrering - du slipper inn på kurset kl 14.50
15:00 Perspektiver på compliance-rollen

  • compliance som fag og metode
  • utøvelsen av compliance-rollen, organisatorisk plassering mv.
  • forholdet til god virksomhetststyring (corporate governance)
Advokat, Håkon D. A. Amundsen,
Storebrand ASA - Konsernjuridisk Avdeling, Lysaker

15:45 Pause
16:00 Rettslige rammer for compliance

  • soft law eller hard law.
  • hva kreves av virksomhetene under norsk rett?
  • utviklingstrekk de siste årene innen utvalgte rettsfelt; teoretisk eller praktisk betydning?

 

Advokat, Georg Abusdal Engebretsen,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

16:45 Pause
17:00 Hvordan bygge opp et compliance-program

  • fra "paper compliance" til operativ compliance, hvordan implementere compliance i virksomheten
  • innføring i noen av de viktigste elementene i et compliance-program som; kultur og ledelse, risikoanalyse, skreddersydde retningslinjer, integrity due diligence/tredjepartshåndtering, internkontroll og varsling, beredskap og håndtering av uønskede hendelser.

 

Head of Legal & Procurement, Erik Normann Warberg,
Avinor Flysikring AS, Oslo

17:45 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Compliance

Rettsområdet dekker svært bredt og har hovedfokus på forebygging og systematisk arbeid med virksomhetsstyring på alt fra eier- og styrenivå til de ansatte i virksomheten, og berørte eksterne i form av samfunnsansvar. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på mobil 93835018 eller på e-post gk@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs