Webinar: Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold

Utvalgte praktiske problemstillinger

Meld meg på

Tid

7. sep.

Påmeldingsfrist: 6. sep.

Timer

4 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 2 900 NOK

Andre: 3 550 NOK

Pris for abonnenter 0,-

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Målet med kurset er å gi en oversikt over reglene om konkurranseklausuler mv. i arbeidsmiljøloven kapitel 14 A og behandle sentrale problemstillinger som disse reglene reiser. Foruten konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold, går vi nærmere inn på konkurranseklausuler i forbindelse med insentivprogrammer, aksjonærforhold og transaksjoner, samt rettskildesituasjonen ved "overlappende" begrenseninger. Særegenheter ved kundeklausuler og rekrutteringsklausuler vil også behandles, samt enkelte problemstillinger knyttet til håndhevelse.

Kurset vil sette deg godt i stand til å utarbeide og anvende konkurransebegrensende avtaler. 

 

Hvem passer kurset for?

Arbeidsrettsjurister som arbeider med kommersielle arbeidsavtaler og ønsker fordypning og refleksjon rundt konkurransebegrensninger i arbeidsforhold. Kurset er særlig relevant for advokater og jurister som jobber med arbeidsrett i det private næringsliv, domstolene eller fagforeninger.

Program

8:30 Gjør deg klar for livestream!
8:45 Konkurransebegrensende avtaler - aktualitet og oversikt

Gjeldende rett om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold

 • Aktualitet og begrepsbruk
 • Konkurranseklausuler i ulike sammenhenger - eksempler
 • Nærmere om aml. kap. 14 A om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold
 • Kort om de ulike klausulene som tas inn i arbeidsavtaler
 • Forholdet mellom andre plikter etter arbeidsavtalen og konkurransebegrensninger
Advokat, Hans Jørgen Bender,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

Advokat, Rajvinder Bains,
Advokatfirmaet BAHR AS

9:30 Pause
9:45 Daglig leder, "aksjonærer" og deltakere i incentivprogrammer. Konkurransebegrensninger i sluttavtaler

 • Daglig leders fraskrivelse av stillingsvern og adgangen til å gi avkall på vernet etter reglene om konkurranse- og kundeklausuler mot "etterlønn"
 • "Aksjonærposisjonen"mm - Konkurranseklausuler i egenskap av å være annet enn ansatt. "Aksjonærposisjon" contra "arbeidstakerposisjon"
 • Konkurranseklausuler som del av sluttavtale

 

10:45 Pause
11:00 Kunde- og ikke rekrutteringsklausuler. Håndhevelse: konvensjonalbøter og domstolsprøving

 • Kundeklausuler og andre avtalebestemmelser som retter seg mot leverandører eller forretningsforbindelser
 • Rekrutteringsklausuler - mellom selskapet og ansatt og mellom virksomheter
 • Bruken av konvensjonalbøter ved brudd på konkurransebegrensende avtaler
 • Kort om domstolsbehandling( felles for de tre typene av konkrransebegrensende avtaler)

 

 

12:00 Pause
12:15 Oppsummering - dialog

Vi reiser følgende særlige problemstillinger for diskusjon

 • Er konkurransebegrensninger nødvendige og reglene hensiktsmessige?
 • Er måten de skrives på i praksis egnet til å nå formålet?
 • Gjør kravet til kompensasjon at færre arbeidsgivere vil håndheve konkurranseklausuler?
 • Lengre oppsigelstid som et alternativ til konkurransebegrensninger?
12:45 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Arbeidsrett

JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November

Oktober