Webinar: Rekonstruksjon

Norsk «Chapter 11 light» – reglene, prosessen i praksis og erfaringer så langt

Hvordan fungerer egentlig rekonstruksjonsprosessen og hva er erfaringene så langt? Velkommen til JUS-webinar om rekonstruksjon!

Meld meg på

Tid

20. jan.

Påmeldingsfrist: 18. jan.

Timer

3 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 2 100 NOK

Andre: 2 600 NOK

Pris for abonnenter 0,-

ANDRE KURS

Hva lærer du?

Rekonstruksjonsloven ble gitt som et verktøy for å redde ellers levedyktige selskaper som er rammet av koronakrisen og selskaper som sliter økonomisk av andre årsaker. Pr. midten av oktober er det åpnet i overkant av 10 rekonstruksjoner. Hvordan fungerer egentlig rekonstruksjonsprosessen og hva er erfaringene så langt? 

Erfarne rekonstruksjonsadvokater vil gjennomgå teori og praksis om forberedelser til, og gjennomføring av, en rekonstruksjon. Målet er å gi deg som advokat og/eller bankansatt forståelse av hvordan denne forhandlingsbaserte prosessen faktisk fungerer i praksis, slik at du kan gjøre verktøyet synlig og tilgjengelig for de selskapene som behøver det og utnytte det på en mest mulig optimal måte. 

Koronaviruset sprer seg på ny, oljeprisen fortsetter på lavt nivå, den forlengede permitteringsperioden på 52 uker vil utløpe om noen måneder, noen har tatt opp koronalån og fått utsatt skatter/avgifter og annen gjeld. I sum kan en tsunami av forpliktelser ramme enkelte selskaper litt lengre frem i tid på grunn av koronapandemien. Vil rekonstruksjonsloven bli brukt riktig og ofte nok, dvs. er kunnskapen om reglene og prosessen gode nok, til at disse og andre selskaper i målgruppen kan reddes? 

Alle rådgivere som jobber opp mot selskaper som kanskje er friske nå, men som kan få økonomiske utfordringer, bør kjenne godt til reglene om rekonstruksjon og hvordan en rekonstruksjon fungerer i praksis slik at selskapene kan nyttiggjøre seg de mulighetene som ligger i rekonstruksjonsprosessen.  

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut 2021. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Selskapsrettsadvokater, bankansatte og insolvens-/restruktureringsadvokater.

Program

8:45 Gjør deg klar til webinar
9:00 Del I: Gjennomgang av regler, prosessen og erfaringer så langt

 


 

Advokat, Stine Dalenhag Snertingdalen,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

Advokat, Jon Skjørshammer,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

10:30 Pause
10:40 Del II: Forberedelser til rekonstruksjon Advokat, Nils Holger Koefoed,
Ro Sommernes Advokatfirma DA, Oslo

Advokat, Håvard Wiker,
Ro Sommernes Advokatfirma DA, Oslo

11:50 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Kurset avholdes på Zoom 20. januar. Du vil få tilsendt lenke til webinaret dagen før kursstart. Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smarttelefon. Det vil være mulig å stille spørsmål til foredragsholderne under webinaret. For medlemmer av Advokatforeningen, registreres etterutdanningstimer automatisk. 

Dette kurset er inkludert i abonnementet JUS Digital. Les mer det her.

Konkurs

Det sentrale kurset på dette rettsområdet er det årlige konkursrettskurset, som arrangeres hver forsommer i Kristiansand. Dette kurset samler den norske konkursekspertise og er en av de store møteplassene til JUS, med over 200 jurister og advokater til stede. I tillegg arrangeres jevnlig kurs i Norge og utlandet i andre juridiske emner, som hører inn under dette fagområde. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på tlf 924 44 807 eller epost jh@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Juni