Webinar: Ugyldige vedtak og stadfestelse

Kurset belyser vilkårene og rettsvirkningene av ratihabisjon og kartlegge når dette kan være et praktisk, hensiktsmessig verktøy for forvaltningen.

 

Meld meg på

Tid

16. nov.

Påmeldingsfrist: 18. okt.

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 2 900 NOK

Andre: 3 550 NOK

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dersom et forvaltningsorgan oppdager at det har fattet et ugyldig vedtak, har det flere handlingsalternativer. Dersom vedtaket ikke er eller kan påklages, kan forvaltningen for det første omgjøre vedtaket av eget tiltak utenfor klagesak. En mindre kjent måte å håndtere feil på er såkalt ratihabisjon, som innebærer at forvaltningen stadfester vedtaket til tross for feilen. Dersom et vedtak kan ratihaberes får dette virkning fra samme tidspunkt som det opprinnelige vedtaket, og kan dermed ha fordeler fremfor å fatte et nytt vedtak.

Kurset belyser vilkårene og rettsvirkningene av ratihabisjon og kartlegge når dette kan være et praktisk, hensiktsmessig verktøy for forvaltningen. Gjennom praktiske eksempler diskuteres forholdet mellom ratihabisjon, omgjøring og å fatte nytt vedtak.
______________

 

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Jurister som jobber i det offentlige

Program /

Skriv ut
8:50 Gjør deg klar til livestream!
9:00 Ratihabisjon Stipendiat Tomas Midttun Tobiassen,
Institutt for offentlig rett, UiO, Oslo

9:45 Pause
10:00 Foredraget fortsetter
10:45 Takk for i dag

Foredragsholdere

Kontaktpersoner

Forvaltningsrett og statsrett

Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlig ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no


Mer informasjon om fagutvalget