Webinar: Vitnepsykologi – vær oppdatert

Meld meg på

Tid

21. apr.

Påmeldingsfrist: 20. apr.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 150 NOK

Andre: 5 250 NOK

Pris for abonnenter 0,-

SPESIALKURS

Hva lærer du?

Kurset vil gi en faglig oppdatering i vitnepsykologisk forskning. Faglig søker kurset å bevisstgjøre de rettslige aktørene rundt tilliten/troverdigheten til de forklaringer som avgis i retten og søke å trekke noen juridiske konsekvenser av dette.

Hvor nøyaktig er vi som observatører og formidlere av personlige, sosiale og historiske begivenheter, og hvor flinke er vi til å oppdage at andres beretninger ikke er sannferdige? Dette er sentrale spørsmål innenfor vitnepsykologien. Faktorer som kan produsere hukommelsesforskyvninger, falske minner og falske tilståelser identifiseres, og forskning på løgnavsløringer og vurdering av troverdighet diskuteres.

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere og andre som forhandler og er i retten og ønsker økt kunnskap om "vitnebeviset"

Program

8:30 Gjør deg klar til livestream!
9:00 Hvorfor er rettspsykologi/vitnepsykologi relevant for jurister? Professor dr. juris, Ulf Stridbeck,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

9:30 Pause
9:35 Juristenes troverdighetslære. Var Hagerup først? Lisbeth Fullu Skyberg,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

10:20 Spørsmål/refleksjon
10:35 Pause
10:50 Trauma og hukommelse Forsker, Ines Blix,
Nasjonalt kunnskapsenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

11:50 Pause for lunsj
12:35 Tilståelser - ekte eller falske?

Det forekommer noen ganger at personer tilstår en handling som de er uskyldige i. Det gjelder ikke bare personer med lav IQ, men en sjelden gang også "vanlige" personer, men i spesielle situasjoner. Vi skal ikke bare se på hva teorien sier men også lære noe fra kjente saker som f.eks. Karmøy-saken, Moen-sakene og Thomas Quick sakene.

Professor dr. juris, Ulf Stridbeck,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

13:20 Spørsmål/refleksjon
13:35 Pause
13:50 Tenkning og resonnering

Det er godt dokumentert at mennesker i mange sammenhenger tenker feil. Foredraget vil vise eksempler på vanlige logiske brister, deretter diskutere disse i lys av kjente saker, og gi råd om hvordan man kan forebygge ulogisk tenkning i rettslig kontekst.

Professor, Timothy Brennen,
Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt

14:35 Spørsmål/refleksjon
14:50 Pause
15:05 Følelser i rettssalen. Hva sier forskningen

Hvilke følelser kan vi forvente av vitner og er våre forventninger i overenstemmelse med virkeligheten? 

Følelse påvirker vår tenkning og våre beslutninger, de kan forføre oss i større grad enn vi er klar over, og viser seg å overskygge viktig bevis som kan påvirke både etterforskning og den etterfølgende rettsak. Ikke bare påvirker følelser en fornærmedes troverdighet men også tiltaltes skyld og straffeutmåling. Kunnskap om effekten av traumer og hukommelsens påvirkbarhet kan belyse og hjelpe aktørene i retten til å ta bedre beslutninger.  

 

Førsteamanuensis og psykolog, Ellen Margrethe Wessel,
Knyttet til Politihøgskolen i Oslo

15:50 Spørsmål/refelksjon
16:05 Oppsummering/avslutning Professor dr. juris, Ulf Stridbeck,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

16:35 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Strafferett og straffeprosess

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt den fagansvarlige nedenfor 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

April