Compliance – sanksjoner og eksportkontroll

Her får du en oversikt over bakgrunnen for norske sanksjoner og eksportkontroll. Gjennomfør kurset hjemmefra, underveis, eller på jobben – akkurat når det passer deg.

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Ajourført: 5. jun. 2020

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 000 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset gir deg en oversikt over bakgrunnen for norske sanksjoner og eksportkontroll, og hvordan dette er gjennomført i norsk rett. Videre ser vi på hvilke krav som stilles til norske eksportører.

Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer for jurister, compliance-funksjoner og andre som jobber med eksport.

Leksjoner

Innføring i norske sanksjoner og restriktive tiltak Kine Bjelke Christophersen,
DNB Bank ASA, Oslo

Leksjon 1: Innledning - norske sanksjoner og restriktive tiltak
Leksjon 2: Bakgrunn om sanksjoner og restriktive tiltak

• Hva er sanksjoner?
• Hvem kan sanksjoner rette seg mot
• Hvem vedtar sanksjoner?

Leksjon 3: Gjennomføring av sanksjoner i norsk rett og jurisdiksjon

• For at sanksjoner skal være bindende for private rettssubjekter i Norge må de gjennomføres i norsk rett
• Gjennomføring av sanksjoner og restriktive tiltak i Norge
• Jurisdiksjon
• Ansvarlige myndigheter

Leksjon 4: Ulike typer sanksjoner og rekkevidde

• To hovedkategorier sanksjoner
• Økonomiske sanksjoner: Handelsembargo
• Økonomiske sanksjoner: Sektorsanksjoner
• Sektorsanksjoner - overføring av kunnskap
• Økonomiske sanksjoner: Sektorsanksjoner (forts.)
• Økonomiske sanksjoner: Finansielle sanksjoner
• Frysforpliktelsens rekkevidde

Leksjon 5: Konsekvenser av brudd på regelverket
Innføring i norsk eksportkontroll
Leksjon 6: Innledning i eksport
Leksjon 7: Hva er eksportkontroll?

• Eksportkontrollen har to hovedformål

Leksjon 8: Sentrale rettskilder og verktøy

• Eksportkontrolloven
• Forskrift om eksport av forsvarsmateriell mv. («eksportkontrollforskriften»)
• Andre kilder og verktøy

Leksjon 9: Lisensplikt

• Når kreves eksportlisens?

Leksjon 10: Særlige lisensregimer for eksport av forsvarsrelaterte varer

  • Eksport av forsvarsmateriell til EØS-land
  • Hvilke lisenstyper som er tilgjengelig avhenger av destinasjonen
Leksjon 11: Krav til eksportørerLeksjon 12: HR-dom og noen råd på veien

• HR-2019-900-A
• Oppsummering og råd på veien

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på opptakstidspunkt, 5. juni 2020.


Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen.
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares.
Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på Min JUS, på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato, eller så lenge du har et aktivt abonnement.

Ajourført: 5. jun. 2020

Kontaktpersoner

Compliance

Rettsområdet dekker svært bredt og har hovedfokus på forebygging og systematisk arbeid med virksomhetsstyring på alt fra eier- og styrenivå til de ansatte i virksomheten, og berørte eksterne i form av samfunnsansvar.

Mer informasjon om fagutvalget