Obligatorisk etterutdanning

Alle kurs i regi av Juristenes Utdanningssenter tilfredsstiller Advokatforeningens krav til obligatorisk etterutdanning. Vi har også kurs som tilfredsstiller Finanstilsynets etterutdanningskrav for advokater og eiendomsmeglere, som driver eiendomsmegling eller foretar oppgjør i eiendomstransaksjoner.