Styret i JUS

Styret i JUS består av generalsekretærene i Advokatforeningen og Juristforbundet, og medlemmer fra disse organisasjonene.

Dette er JUS-styret i perioden 2020-2022:

Styremedlemmer

  • Styreleder: Direktør Christopher Helgeby, Advokatfirmaet Hjort
  • Generalsekretær Merete Smith, Advokatforeningen
  • Generalsekretær Magne Skram Hegerberg, Juristforbundet
  • Administrerende direktør Frode P. Ettesvoll, More AS
  • Prosjektleder og advokat Vegard Fløtre, Advokatforeningen
  • Advokat Ragnhild Bø Raugland, Juristforbundet

Varamedlemmer

  • Lagdommer Torstein Frantzen, Gulating lagmannsrett
  • Advokat og partner Sicilie Tveøy, Advokatfirmaet Hjort AS
  • Advokat og partner Kristin Nyhus Halvorsen, Kvale Advokatfirma DA
  • Spesialrådgiver Martine Løvold, Sysselmannen på Svalbard