Våre fagutvalg

Vi har knyttet til oss fagpersoner og fagutvalg innenfor de fleste rettsområdene. I møte mellom våre prosjektledere og fagutvalg utvikles nye fagtilbud, slik at alle jurister og advokater skal finne et relevant tilbud hos JUS. Du kan også melde ditt eget kandidatur til fagutvalgene.

Ønsker du å sitte i ett av våre fagutvalg?

Fagutvalgene er bredt sammensatt og består av særlig kvalifiserte fagpersoner innen sitt rettsområdet. Sammen med prosjektleder tar utvalgene stilling til aktuelle temaer, årlig kursstruktur og utarbeider det faglige programinnholdet. Når du deltar på JUS-kurs treffer du gjerne fagutvalgsmedlemmer som kursledere og forelesere. Vi rekrutterer kontinuerlig til våre fagutvalg.

Du kan nå fremme ditt kandidatur til følgende fagutvalg:

Asyl- og utlendingsrett

Barnerett

Konkurs, akkord og panterett

Strafferett

Tingsrett

Utdanningsrett

 

Med rundt 200 kurs i året arrangerer Juristenes Utdanningssenter kurs innen de aller fleste juridiske fagområdene. Vi tilbyr også annen kompetanseutvikling som forhandlinger, mekling og ledelse.

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg!

KONTAKT OSS