Alex Borch

Advokat Alex Borch er partner i Hjort og jobber særlig med arbeidsrett, kontraktsrett og profesjonsansvar. Han har omfattende prosedyreerfaring innen disse områdene og har hatt møterett for Høyesterett siden 2011. Han var i 2016 redaktør for boken «Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold». Han har siden 2007 vært medlem av disiplinærutvalget for Oslo krets av Advokatforeningen.