Andreas Rostveit

Advokat Andreas Rostveit har særskilt kompetanse innenfor regelverket for offentlige anskaffelser, alminnelig kontraktsrett og entrepriserett.