Anne-Beth Engan

Anne-Beth Meidell Engan er advokat i NHOs advokattjenester. Hun har kompetanse innen individuell og kollektiv arbeidsrett, og sammen med to andre har hun gitt ut bok om tariffavtaletolkning. Engan har også vært med på å starte et nettverk for yngre arbeidsrettsjurister.