Anne-Lise Henriette Rolland

Anne-Lise H. Rolland arbeider som advokat og utreder i LOs juridiske avdeling. Hun er spesialisert innenfor arbeidsrett, og hun har dessuten spisskompetanse innen EØS-rett og forhandlinger. Hun er administrator i LO-advokatenes Facebookgruppe og redaktør i LO-advokatenes blogg.