Are Stenvik

Are Stenvik er partner i Advokatfirmaet BAHR, hvor han arbeider med tvister og rådgivning, særlig innenfor områdene immaterialrett, kontraktsrett og erstatningsrett. Are har ført en rekke saker for domstolene, og har omfattende erfaring med rådgivning til norske og internasjonale klienter innenfor et vidt spekter av teknologiområder. I tillegg til tvistesaker jobber han blant annet med immaterialrettsstrategier, lisensiering, IT-kontrakter, forsknings- og utviklingsavtaler, teknologitransaksjoner og diverse andre teknologi­relaterte problem­stillinger.