Beatrice Dankertsen Hennyng

Beatrice Dankertsen Hennyng er advokat i Kommunesektorens organisasjon (KS). Hennyng har spisskompetanse innenfor offentlige anskaffelser og offentlig støtte, og arbeider med juridisk rådgivning til kommunene, interessepolitikk og kurs/foredragsvirksomhet. Hun har sittet i flere offentlige utvalg, bl.a. i arbeidsutvalget om konkurranse på like vilkår. Hennyng har tidligere arbeidet som fagleder for offentlige anskaffelser i Omsorgsbygg Oslo KF og i ESAs avdeling for konkurranse og offentlig støtte.