Birgitte Bie Mørkved

Birgitte Bie Mørkved er partner i advokatfirmaet Mageli og har spesialisert seg innenfor fast eiendoms rettsforhold, med særlig fokus på ekspropriasjonsrett, plan- og bygningsrett og jordskifterett. Hun har bakgrunn fra Det juridiske fakultet i Bergen og Sivilombudsmannen.