Cecilie Kjelland

Cecilie Kjelland er Chief Legal & Compliance Officer i B2Holding ASA. Hun er cand.jur fra Universitetet i Oslo, har en LL.M. fra Ruhr-Universität Bochum og en doktorgrad i internasjonal og komparativ salgsrett fra Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Hun har tidligere hatt ulike stillinger i juridisk avdeling i Norsk Hydro ASA og Yara International ASA der hun var i 17 år, inkludert; Legal Counsel, Corporate Secretary og Head of Data Privacy, samt interne styremedlemskap. Cecilie Kjelland har flere publikasjoner på områdene eierstyring, selskapsrett og internasjonal rett, og holder foredrag innen eierstyring og selskapsledelse, compliance og personvern. Hun er visepresident i European Company Lawyers Association (ECLA).