Christian Henrik Prahl Reusch

Advokat Christian Reusch er partner og leder for prosedyreteamet hos Simonsen Vogt Wiig advokatfirma. Christian har sin advokatbakgrunn fra Regjeringsadvokaten, der han var ansatt fra 1999 – 2017. Christian var utreder for Tvistemålsutvalget som utredet tvisteloven i NOU 2001: 32 Rett på sak, og han er medforfatter til Tvisteloven – kommentarutgaven. Han har omfattende prosedyreerfaring fra Høyesterett og andre domstoler.

Christian Henrik Prahl Reusch er foredragsholder på følgende kurs

September

 • 1.
  sep
  1.
  okt

  Advokatkurset

  Advokatkurset / 13 juridiske timer / 3 etikktimer

  Venteliste
 • 13.
  sep
  14.
  sep

  Ekspropriasjons- og skjønnsrett

  Innføringskurs / 11 juridiske timer / 6 eiendomstimer / Oslo

 • 15.
  sep
  22.
  okt

  Advokatkurset

  Advokatkurset / 13 juridiske timer / 3 etikktimer

  Venteliste