David Magnus Myr

David Magnus Myr er for tiden dommerfullmektig i Oslo tingrett. I 2016-2018 var han juridisk saksbehandler i Europarådet, hvor han jobbet med implementeringen av EMDs dommer. Han har praktisk erfaring fra arbeid med europeiske menneskerettigheter. I 2011-2016 arbeidet han i Advokatfirmaet BAHR.