Einar I. Lohne

Einar I. Lohne er partner i Langseth Advokatfirma DA, og har møterett for Høyesterett. Han er spesialisert innen personskadeerstatning og har ført mer enn 250 erstatningssaker i domstoler over hele landet. Lohne har holdt flere foredrag på det årlige personskadeerstatningsrettskurset, og ga ut boken "Erstatningsoppgjør ved lav invaliditet" på Gyldendal i januar 2020.