Erik Keiserud

Advokat Erik Keiserud har mer enn 30 års erfaring som advokat og har hatt en bred praksis innenfor forretningsjuss og strafferett. Han har skrevet kommentarene til straffeprosessloven sammen med ass. riksadvokat Knut Erik Sæther og har vært leder av Advokatforeningen (2012-2016). Han har de senere år arbeidet mye med advokatetiske spørsmål.