Frode Støle

Frode Støle har vært dommer i Oslo tingrett siden 2014, og har bakgrunn som advokat fra Thommessen og Kluge. Han har vært sentral i digitaliseringsarbeidet i domstolene de siste årene, og har holdt en rekke kurs og foredrag for advokater og advokatassistenter om digitalt rettssaksarbeid.