Georg Abusdal Engebretsen

Advokat Georg Abusdal Engebretsen i Wiersholm arbeider hovedsakelig med compliance og granskninger. Gjennom mer enn ti års spesialisering har han opparbeidet seg solid fagkunnskap og operativ erfaring innenfor compliancerådgivning og håndtering av kriser. Engebretsen arbeider opp mot en rekke ulike bransjer, herunder teknologi, industri og shipping.