Grete Funderud Stillum

Grete Funderud Stillum arbeider hovedsakelig med utarbeidelse, forhandlinger og gjennomføring av kommersielle kontrakter, og eventuelle tvister, særlig relatert til IT og teknologi. Stillum arbeider også mye med immaterialrett/IPR og markedsføringsrett hvor hun bistår ved rettighetsregulering, etablering av vern, krenkelser, etterligningssaker, foretaksnavn- og domenetvister og andre saker om krenkelser.