Gry Cathrine Steen Hvidsten

Gry Hvidsten er advokat/Specialist Councel i Wikborg Reins faggruppe for Teknologi og IT-rett. Hun er ekspert innenfor personvern og digitalisering samt personvern i arbeidslivet. Hvidsten har bred erfaring både fra Lovavdelingen i Justisdepartementet, fra Statoil ASA samt fra arbeid som forretningsadvokat.