Hans Tore Høviskeland

Hans Tore Høviskeland er førstestatsadvokat og avdelingsleder ved ØKOKRIMs miljøkrimavdeling. Han har arbeidet med bekjempelse av miljøkriminalitet i mange år og har prosedert en rekke miljøkriminalitetssaker for både tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Det gjelder også saker vedrørende ulovlig bygging i strandsonen.