Hedvig Bugge Reiersen

Hedvig Bugge Reiersen er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for selskapsrett. Hun har en juridisk doktorgrad (Ph.D.) i selskapsrett fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og har skrevet flere artikler innenfor selskapsretten.