John Asland

John Asland er professor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo og professor II ved Høgskolen i Innlandet. Hans undervisning og forskning kretser hovedsakelig rundt familie- og arverett. Asland var sekretær for Arvelovutvalget, er redaktør i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål og han sitter i Juristenes utdanningssenters fagutvalg for familie-, arve- og skifterett.

John Asland er foredragsholder på følgende kurs

Oktober

  • E-kurs

    Familie-, arve- og skifterett

    Ajourføringskurs / 3 juridiske timer

  • E-kurs

    Familie-, arve- og skifterett

    Innføringskurs / 3 juridiske timer