John Christian Elden

Advokat John Christian Elden er partner i Elden med spesialisering innen strafferett og straffeprosess. Han er redaktør i Lovdata og for Gyldendal rettsdata på områdene straffeprosess og strafferett. Han var medlem av regjeringens utvalg for politimetodekontroll og vurdering av juryordningen, og sitter som vararepresentant på Stortinget fra Oslo. Han er fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fra 1999 og har møterett for Høyesterett.