Karoline Henriksen

Advokat Karoline Henriksen er parter i Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co ANS, og har spesialisert seg særlig innen prosess og annen tvisteløsning, herunder mekling og voldgift. Hun prosederer jevnlig for alle instanser, og er oppnevnt som fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Karoline arbeider for øvrig særlig med erstatnings- og forsikringsrettslige problemstillinger, arbeidsrett og familie-, arv- og skifterett.

Karoline Henriksen er foredragsholder på følgende kurs

Februar

 • 3.
  feb
  12.
  mar

  Advokatkurset

  Advokatkurset / 13 juridiske timer / 3 etikktimer

  Venteliste
 • 10.
  feb
  19.
  mar

  Advokatkurset

  Advokatkurset / 13 juridiske timer / 3 etikktimer

  Venteliste
 • 17.
  feb
  26.
  mar

  Advokatkurset

  Advokatkurset / 13 juridiske timer / 3 etikktimer

  DIGITALT