Kjetil Sandnes

Advokat Kjetil Drolsum Sandnes er partner i Advokatfirmaet Norman & CO. Han har omfattende erfaring med tvisteløsning og prosedyre, og har bestått sin første prøvesak for Høyesterett (HR-2018-1612-A). I hovedsak arbeider Kjetil med problemstillinger knyttet til arbeidsliv og erstatning/forsikring. Kjetil er medforfatter av boken Tariffavtaletolkning. Han er sensor ved det juridiske fakultet i arbeidsrett og forsikring, og har veiledet flere masteroppgavestudenter i arbeidsrett.