Kristian Brandt

Advokat Kristian Brandt er partner i Hjort og er spesialisert innen forvaltningsrett, miljørett, gransking og compliance. Kristian har ledet og bistått i en rekke granskingssaker særlig for offentlige virksomheter, og bisto det regjeringsoppnevnte utvalget som gransket den såkalte Nav-saken. Kristian sitter også i Advokatforeningens lovutvalg for forvaltningsrett og er medforfatter av Universitetsforlagets kommentarutgave til offentleglova.