Kristian Jåtog Trygstad

Kristian Jåtog Trygstad er partner i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen og oppnevnt medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Trygstad har bred erfaring med regelverket for offentlige anskaffelser, og han er forfatter av boken Tildeling av offentlige kontrakter. Han er en mye brukt foredragsholder, og han er rangert blant landets beste anskaffelsesadvokater i både nasjonale og internasjonale kåringer.