Kristine Stenbro

Kristine Stenbro jobber som senioringeniør i Datatilsynet. Hun har bakgrunn innen IKT og forvaltningsinformatikk og jobber mye med problemstillinger i offentlig sektor generelt, og helsesektoren spesielt.