Kurt Weltzien

Advokat (H) Kurt Weltzien er advokat i NHOs advokattjenester. Han har kompetanse innen individuell og kollektiv arbeidsrett og prosederer jevnlig for de alminnelige domstolene og Arbeidsretten. Han har en doktorgrad fra UiO i 2016 på avhandlingen "Boikott som arbeidskampmiddel".