Lisa Vogt-Lorentzen

Lisa Vogt-Lorentzen er lagdommer ved Borgarting lagmannsrett, hvor hun er medlem av faggruppene for sivilprosess og menneskerettigheter. Tidligere har hun blant annet vært avdelingsleder hos Sivilombudsmannen og advokat ved Kommuneadvokaten i Oslo. Vogt-Lorentzen har publisert fagbok og fagartikler om databasevernet, vært sensor for spesialavhandlinger ved UiO, samt holdt diverse foredrag innen immaterialrett, forvaltningsrett og menneskerettigheter.