Liv Zimmermann

Advokat Liv Zimmermann erpartner i Hjort og har spesialisert seg innenfor fast eiendoms rettsforhold, og har særlig kompetanse i plan- og byggesaker. Hun var medlem av Bygningslovutvalget som utarbeidet forslag til den nye bygningsdelen i plan- og bygningsloven.