Mari Benkow

Mari har utstrakt erfaring innenfor anskaffelser, IKT-kontrakter og generell kontraktsrett. Hun har videreutviklet og forvaltet Statens standard- avtaler på vegne av Difi og sitter i flere fagutvalg, herunder Dataforeningens styre og faggruppe for IKT-kontrakter.