Mona Næss

Mona Næss er avdelingsdirektør i Arbeids- og sosialdepartementet med hovedansvar for endringer i arbeidsmiljøloven og EØS arbeidsrett. For tiden har hun permisjon for å være arbeidsråd ved Den Norske Delegasjonen til EU i Brussel. Næss har omfattende erfaring med arbeidsrettslige og tjenestemannsrettslige spørsmål, både fra departementet og som advokat ( i Arntzen de Besche og BA-HR). Næss er også medlem i fagutvalget for arbeidsrett i Juristenes Utdanningssenter.