Njål Høstmælingen

Njål Høstmælingen har spesialisert seg innen menneskerettigheter, særlig barns rettigheter, religionsfrihet og næringslivets menneskerettighetsansvar, og har skrevet lærebøker i disse emnene. Han arbeider som avdelingsdirektør i Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet og med veiledning og sensur for Juridisk fakultet i Oslo.