Olav Fredrik Perland

Olav Fr. Perland arbeider hovedsakelig med tvisteløsning og rådgivning i selskaps-, verdipapir- og kontraktsrett. Han har særlig erfaring med ansvarssaker, inkludert styreansvar, profesjonsansvar og informasjonsansvar. Perland er fagansvarlig og foreleser i fagene "Selskapsrett 2 – transaksjoner, børs- og verdipapirrett" på masternivå på siviløkonomstudiet og "verdipapirrett" på bachelorstudiet i finans ved Handelshøyskolen BI. Han er også forfatter av flere artikler på sine spesialområder. (Kilde: Wiersholm) Perland har vært foredragsholder for kurset "Praktisk styrearbeid" siden 2002.