Øystein Myre Bremset

Øystein Myre Bremset er leder av BAHRs entreprisegruppe som er topprangert i Norge i Prospera-undersøkelsen i 2018, 2019 og 2020. Han har betydelig erfaring med tvisteløsning, og har møterett for Høyesterett. Han er svært mye brukt som foredragsholder i Norge innenfor entrepriserett og sivilprosess.