Per Andreas Bjørgan

Per Andreas Bjørgan er partner i advokatfirmaet Lund & Co og arbeider hovedsakelig med EØS-rett, inkludert konkurranse, statsstøtte, offentlige anskaffelser og fri bevegelighet. Han har vært direktør for ESAs konkurranse og statsstøtteavdeling og visedirektør for ESAs juridiske avdeling. Bjørgan har prosedert en rekke saker for EFTA-domstolen og EU-domstolen.