Per Erik Bergsjø

Per Erik Bergsjø er høyesterettsdommer. Han har tidligere blant annet vært lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling, tingrettsdommer og partner i advokatfirma Vogt & Wiig. Som advokat hadde han en bred sivilrettslig prosedyrepraksis, men med hovedvekt på kontraktsrett, erstatning og forsikring.