Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er tidligere lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Han var også advokat og partner i Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co DA i 25 år. Fosmark skriver Advokatens (Advokatbladets) fagsider, Ju§nytt (fra 2007). Leder av Reklamasjonsnemnden for Eiendomsmeglingstjenester fra 2013 og redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker. Fosmark har i flere år undervist i blant annet familie- og arverett og avtale- og kjøpsrett ved Det juridiske fakultet i Oslo.