Per Racin Fosmark

Advokat og partner i Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. DA i 25 år. Møterett for Høyesterett. Lagdommer fra 2009. Skriver Advokatens (Advokatbladets) fagsider, Ju§nytt (fra 2007). Leder av Reklamasjonsnemnden for Eiendomsmeglingstjenester fra 2013 og redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker. Fosmark har i flere år undervist i blant annet familie- og arverett og avtale- og kjøpsrett ved Det juridiske fakultet i Oslo.

Per Racin Fosmark er foredragsholder på følgende kurs

November